Diving Extreme

ADVANCED TRIMIX

Kurs zaawansowanego technicznego nurkowania głębokiego z użyciem różnych trimiksów o różnych frakcjach telnu i helu w tym trimiksów dekompresyjnych, do głębokości 100 metrów.

Przeznaczony dla nurków planujących poznać i stosować zaawansowane techniki nurkowania trimiksowego do celów głębokiego nurkowania technicznego o najwyższym stopniu trudności, z zastosowaniem wielu mieszanek tlenowo-helowo-azotowych, o zawartości O2 od 0%-100% oraz poszerzyć wiedzę o stosowaniu mieszanek oddechowych przy wykorzystaniu dekompresyjnych plannerów – programów komputerowych oraz dekompresyjnych tabel i komputerów nurkowych. tdiWymagania wstępne to ukończone 18 lat, stopień Extended Range Diver lub Trimix Diver lub równoważny, doświadczenie w nurkowaniu technicznym, minimum 100 zalogowanych nurkowań w tym 25 głębszych niż 30 metrów. Liczba zajęć teoretycznych to minimum 8 sesji zakończonych egzaminem. Liczba nurkowań to 4 nurkowania trimiksowe o łącznym czasie co najmniej 100 minut w tym 2 nurkowania w zakresie głębokości od 70 do 100 metrów. Wymagania sprzętowe: zestaw typu skrzydło na sztywnej płycie o dwóch niezależnych źródłach wyporu dla zestawu dwubutlowego, 2 główne automaty oddechowe odpowiedniej klasy, 2 automaty dla gazu dekompresyjnego, 1 automat czysty tlenowo, 2 różne boje dekompresyjne w tym jedna pomarańczowa, 2 kołowrotki, tabliczka na rękę, dodatkowe tabliczki, 2 narzędzia tnące, 2 niezależne źródła pomiaru czasu i głębokości, oświetlenie główne i zapasowe.

Główne zagadnienia kursu to:

 • historia głębokiego nurkowania technicznego
 • techniki stosowania różnych frakcji helu
 • fizyka nurkowa w praktyce nurka technicznego
 • fizjologia z uwzględnieniem różnych mieszanek oddechowych
 • sprzęt w głebokim nurkowaniu technicznym
 • planowanie głębokiego nurkowania technicznego
 • modele dekompresyjne, deco planery, tabele
 • zaawansowane zarządzanie ryzykiem
 • projekty i zespoły w nurkowaniu głębokim

Certyfikat Advanced Trimix Diver uprawnia do:

 • nurkowania do dowolnej głębokości, zgodnie z lokalnym prawem
 • nurkowania z użyciem trimiksu o dowolnej frakcji O2/He i i nitroksu do 100% O2
 • napełniania butli: trimiksowych o dowolnej frakcji O2/He i nitroksowych do 100% O2