Diving Extreme

WRECK SCUBA DIVER

Dlaczego warto nurkować na wrakach? Ponieważ bardzo często są to jedyne atrakcyjne obiekty w miejscu, w którym chcemy zanurkować.

Cel kursu

Celem kursu jest nauczenie uczestników, specjalistycznych technik w celu bezpiecznego wykonywania nurkowań na wrakach z możliwością częściowej penetracji ich wnętrza. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni wykazać się umiejętnością bezpiecznego poruszania się na wrakach oraz w ich wnętrzu.

Wymagania

  • ukończone 15 lat (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
  • posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych
  • posiadanie aktualnych badań lekarskich

Wymagania sprzętowe

  • podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
  • dodatkowy niezależny automat
  • min. 2 urządzenia tnące (sekator, urządzenie tnące do cięcia sieci)
  • kołowrotek
  • bojka dekompresyjna
  • kompas
  • tabliczka do pisania