Diving Extreme

SOLO SCUBA DIVER

Dlaczego warto jest nurkować zamodzielnie? Ponieważ nabycie takich umiejętności umożliwia samodzielne i bezpieczne nurkowanie w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

Cel kursu

Celem kursu SDI – NUREK SAMODZIELNY jest wykazanie korzyści, zagrożeń jak również właściwych procedur podczas samodzielnych nurkowań bez partnera tzw. solo diver. Po ukończeniu kursu uczestnik powinien umieć nurkować samodzielnie oraz bezpiecznie w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

Wymagania

  • ukończone min. 21 lat
  • posiadanie stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO lub równoważny
  • zalogowane min. 100 nurkowań
  • aktualne badania lekarskie
  • wypełnić formularz dotyczący zdrowia kandydata na kurs
  • wypełnić formularz dotyczący ponoszenia odpowiedzialności przez przyszłego kursanta