Diving Extreme

Emergency First Response

Emergency First Response (EFR) to kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej adresowany zarówno do nurków, jak i do osób nie nurkujących. Nie jest to bowiem pierwsza pomoc związana tylko z wypadkami nurkowymi lecz dotyczy wszystkich innych sytuacji, w których może być potrzebna.

Każdy uczestnik, po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym, otrzymuje certyfikat Emergency First Response. Posiadanie certyfikatu Emergency First Response lub równorzędnego jest niezbędnym warunkiem do rozpoczęcia kursu Rescue Diver.

Podczas kursu uzyskujemy wiedzę i umiejętności praktyczne związane z procedurami postępowania oraz przywracaniem i utrzymywaniem funkcji życiowych przy różnego rodzaju wypadkach. Uczymy się rozpoznawać i oceniać urazy oraz choroby, zabezpieczać miejsce wypadku, przeprowadzać sztuczne oddychanie i masaż serca.