Diving Extreme

IMPREZY INTEGRACYJNE

Imprezy i wyjazdy integracyjne bądź szkoleniowo integracyjne są sprawdzoną strategią nagradzania i motywowania Kluczowych Klientów i Pracowników. Podejmowanie działań tego typu powoduje, iż firma postrzegana jest jako dbająca o swoich kontrahentów i pracowników, jak też przynosi jej wymierne korzyści zarówno krótko, jak i długookresowe. Zatem profesjonalnie zorganizowana impreza może stanowić klucz do sukcesu.

Centrum DIVING EXTREME specjalizuje się w organizacji imprez szkoleniowo integracyjnych dla firm oraz grup zorganizowanych. Proponujemy profesjonalną, specjalistyczną ofertę uatrakcyjniającą sympozja, konferencje i szkolenia. Organizujemy również wyjazdy integracyjno-wypoczynkowe, szkoleniowe oraz motywacyjne.

Przygotowywane przez nas imprezy oraz szkolenia outdoor zarówno stacjonarne, jak i wyjazdowe w zależności od postawionych celów, integrują uczestniczący w nich zespół (team integration), budują go (team building) bądź są wspólnie przeżywaną przygodą (team adventure). W ramach świadczonych przez nas usług projektujemy i realizujemy autorskie programy specjalistyczne, tematyczne i przygodowe z elementami sportów i zajęć ekstremalnych oraz turystyki kwalifikowanej. Zajęcia ekstremalne będące podstawą tychże programów to w szczególności: nurkowanie, pływanie łodziami typu RIB, spływy pontonowe, skoki spadochronowe, loty balonem, jazda terenowa off road, jazda quadami, techniki linowe, strzelanie, sztuka przetrwania, jazda pojazdami militarnymi.

Zajęcia tego rodzaju dla większości osób nietypowe, trudne, wymagające odwagi i silnej woli charakteryzują się koniecznością dynamicznego, a nierzadko również taktycznego działania, szybkiego podejmowania decyzji, niekonwencjonalnego myślenia, współpracy i bezbłędnej komunikacji. To wszystko sprawia, iż są doskonałym podłożem zarówno dla oryginalnej rozrywki czy przygody, jak też dla konsolidacji zespołu bądź sprawdzianu postaw indywidualnych. Umiejętnie zaprojektowane i poprowadzone mogą być naturalnym testem psychologicznym, sprawdzają wytrzymałość, zaradność oraz umiejętność logicznego myślenia w sytuacji stresowej, uczą pokonywania własnych słabości. Potrafią również zintegrować zespół przy okazji wyłaniając jego przywódców, poprawiają komunikację w grupie i uczą współdziałania, jednocześnie pozostawiając niezapomniane przeżycia. Gdy ich celem jest jedynie rozrywka i dobra zabawa służą odreagowaniu stresu, dają możliwość przeżycia przygody i ….. motywują do dalszej pracy.

Proponujemy Państwu organizację programów ekstremalnych gdyż jesteśmy w tej dziedzinie ekspertami. Nasi instruktorzy i trenerzy to osoby zawodowo zajmujące się dyscyplinami ekstremalnymi, osoby posiadające doświadczenie nabyte podczas wieloletniej służby w jednostkach specjalnych, antyterrorystycznych, w GROM-ie i ALF-ie. To profesjonaliści posiadający uprawnienia instruktorskie i doświadczenie w nauczaniu związane z poszczególnymi dyscyplinami. Znając swoje możliwości jednocześnie doskonale wiedzą, że każdy z nas jest inny, dlatego też program każdorazowo dostosowują do możliwości fizycznych jego uczestników. Są to ludzie wszechstronnie wyszkoleni, którzy niejednokrotnie mieli okazję zweryfikować swoje umiejętności. To właśnie oni najlepiej wiedzą, co znaczy słowo bezpieczeństwo i asekuracja i posiadają najwyższe kwalifikacje do tego, aby zapewnić je wszystkim uczestnikom, dając gwarancję pełnego zabezpieczenia imprezy.

Aktywności przeprowadzane w ramach dyscyplin oparte są o szczegółowo określone standardy i zgodne ze sztuką. Programy imprez dostosowujemy do potrzeb grupy w zależności od celu imprezy i oczekiwań klienta. Programy mające charakter stacjonarny (na terenie całego kraju) mogą obejmować zajęcia w ramach jednej z dyscyplin bądź, co jest najczęściej praktykowane, łączyć kilka z nich. Mogą również być to zajęcia tematyczne, dotyczące aktywności z danej grupy czy obszaru. Ponadto, bez względu na ilość dyscyplin i ich rodzaj, impreza może mieć charakter bardziej lub mniej ekstremalny. Zagraniczne programy wyjazdowe mogą być organizowane pod postacią tzw. turystyki kwalifikowanej i obejmować jedną bądź kilka aktywności, jak również mogą dotyczyć działań typowo przygodowych.