Centrum Nurkowe
DIVING EXTREME

Adam Wysoczański

tel. kom. 0 501 622 545
ul. Suchy Las 23
Warszawa

e-mail: info@divingextreme.pl

Extended Range

Kurs wprowadzajacy kompleksowo do nurkowania technicznego do głębokości 55 metrów, z wykorzystaniem gazów dennych powietrznych i nitroksowych oraz dwóch gazów dekompresyjnych do 100% tlenu.
Przeznaczony dla nurków pragnących poznać techniki nurkowania dekompresyjnego technicznego o wyższym stopniu trudności i poszerzyć wiedzę o stosowaniu mieszanek oddechowych, tdiużycia różnych nitroksów, przy wykorzystaniu deko plannerów, programów komputerowych oraz dekompresyjnych tabel i komputerów nurkowych. Jest to kurs niezbędny dla kontynuacji szkolenia na wyższe poziomy. Wymagania wstępne to ukończone 18 lat, stopień Advanced NItrox Diver oraz Decompression Procedures lub równoważny oraz minimum 100 zalogowanych nurkowań w tym 25 głębszych niż 30 metrów. Liczba zajęć teoretycznych to 5 sesji zakończonych egzaminem. Liczba nurkowań to 6 nurkowań o łącznym czasie min. 100 minut, wszystkie poniżej 30 metrów, w tym 4 nurkowania w zakresie głębokości poniżej 40 metrów. Wymagania sprzętowe minimalne: urządzenie wypornościowe typu softpack o odpowiedniej sile wyporu, umożliwiający użycie zestawu jednobutlowego dwuzaworowego, 2 główne automaty oddechowe odpowiedniej klasy, 2 automaty dla gazu dekompresyjnego, 2 boje dekompresyjne , 2 kołowrotki, tabliczka na rękę, 2 narzędzia tnące, 2 niezależne urządzenia pomiaru czasu i głębokości.Wymagania sprzętowe polecane: zestaw typu skrzydło na sztywnej płycie o dwóch niezależnych źródłach wyporu dla zestawu dwubutlowego, 2 główne automaty oddechowe odpowiedniej klasy, 1 automat dla gazu dekompresyjnego, 1 automat czysty tlenowo, 2 różne boje dekompresyjne w tym jedna pomarańczowa, 2 kołowrotki, tabliczka na rękę, 2 narzędzia tnące, 2 niezależne źródła pomiaru czasu i głębokości.

 

Główne zagadnienia kursu to:

  • historia nurkowania technicznego
  • fizyka nurkowa
  • fizjologia nurkowa
  • sprzęt w nurkowaniu technicznym
  • planowanie nurkowania technicznego
  • modele dekompresyjne, deco planery, tabele
  • zarządzanie ryzykiem

 

Certyfikat Extended Range Diver uprawnia do:

  • nurkowania dekompresyjnego do 55 metrów z użyciem gazów zgodnie z uprawnieniami
  • uczestniczenia w kursie Trimix Diver
  • uczestniczenia w kursie Advanced Trimix Diver