Centrum Nurkowe
DIVING EXTREME

Adam Wysoczański

tel. kom. 0 501 622 545
ul. Suchy Las 23
Warszawa

e-mail: info@divingextreme.pl

Speciality Diver

Kursy specjalistyczne PADI dają możliwość rozszerzania dotychczas zdobytej wiedzy i umiejętności oraz nabywania nowych doświadczeń w zakresie interesujących Cię zagadnień związanych z nurkowaniem.

Kursy specjalistyczne PADI skonstruowane są w sposób, który umożliwia wybór interesującego Cię zagadnienia i odbywanie szkolenia wyłącznie w tym zakresie. Szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne w formie wykładów oraz zajęcia praktyczne na wodach otwartych składające się z 2 do 4 nurkowań w zależności od rodzaju specjalizacji.

Każdy uczestnik, po ukończeniu kursu, otrzymuje międzynarodowy certyfikat kursu specjalistycznego PADI związanego z daną specjalizacją.
Rodzaje kursów specjalistycznych

Dla nurków posiadających uprawnienia Open Water Diver dostępne są następujące kursy specjalistyczne:


Dla nurków posiadających uprawnienia Advanced Open Water Diver dostępne są dodatkowe kursy specjalistyczne poza wymienionymi powyżej:

 


Charakterystyka wybranych specjalizacji


Nurkowanie nocne

Nurkowanie nocne to życie podwodne oglądane w zupełnie innym świetle - dosłownie i w przenośni. Specjalizacja w nurkowaniu nocnym jest jedną z najciekawszych, bowiem przedstawia nurkowanie z innej strony.

Podczas nurkowania nocnego możemy zobaczyć zjawiska, których w ciągu dnia nie zaobserwujemy bądź takie, na które przy nurkowaniu w ciągu dnia nie zwrócilibyśmy uwagi. Są to między innymi niektóre gatunki zwierząt zaczynające swoją aktywność dopiero po zapadnięciu zmroku czy niesamowite kolory wydobywane przez światło latarki, w ciągu dnia nie do odtworzenia.

Z powodu ograniczonej widoczności, nurkowanie nocne rządzi się zupełnie innymi prawami niż nurkowanie w ciągu dnia. Z tego też względu na kursie uczymy się jak planować, organizować i przeprowadzać tego rodzaju nurkowania. Zajęcia dotyczą tematów związanych z technikami komunikacji, nawigacji, oznaczania miejsca nurkowania i wejścia do wody, z nocnymi formami życia podwodnego oraz ze sprzętem używanym podczas nurkowania w nocy.

Kurs obejmuje trzy nurkowania oraz zajęcia teoretyczne.Nurkowanie głębokie

Specjalizacja w nurkowaniu głębokim to jedna z najbardziej przydatnych umiejętności wśród kursów specjalistycznych, gdyż znakomita większość wykonywanych nurkowań rekreacyjnych przekracza głębokość 18 metrów, która według standardów PADI jest głębokością graniczną takiego właśnie nurkowania. Oznacza to, iż każde nurkowanie wykonane poniżej 18 metrów jest traktowane jako nurkowanie głębokie.

Kurs nurkowania głębokiego to wiedza i umiejętności potrzebne aby nurkować bezpiecznie, bowiem im głębsze nurkowanie tym większe ryzyko narkozy azotowej oraz choroby dekompresyjnej. Lecz jednocześnie "jest coś atrakcyjnego, ekscytującego i tajemniczego w odkrywaniu głębin".

Każdy uczestnik kursu bierze udział w zajęciach teoretycznych oraz w czterech nurkowaniach. Na kursie uczymy się jak planować, organizować i przeprowadzać nurkowania głębokie.

Certyfikat PADI Nurek Głębokościowy uprawnia do wykonywania bezdekompresyjnych nurkowań do głębokości 40 metrów.
 


Nurkowanie wrakowe

Specjalizacja nurkowanie wrakowe wiąże się ze specyficzną dziedziną nurkowania jaką jest nurkowanie na wrakach i ich penetracja. Uzyskanie tych uprawnień będzie przydatne osobom, które planują obejrzeć bądź spenetrować przede wszystkim większe wraki. W naszych warunkach będzie to większość wraków Morza Bałtyckiego, jak również piękne wraki leżące w Adriatyku, a także "egipski" Salem Express czy Thistlegorm.

Nurkowanie na wraku to tajemnica, historia, niesamowita przyroda podwodna i doskonałe tło dla podwodnej fotografii.

Kurs obejmuje przede wszystkim zagadnienia związane z planowaniem procedur, technikami nurkowania i penetracji, rozpoznawaniem oraz unikaniem potencjalnych ryzyk i niebezpieczeństw mogących wystąpić podczas nurkowania na wraku.

Każdy uczestnik kursu wykonuje cztery nurkowania, podczas których ma okazję w praktyce wykorzystać wiedzę zdobytą na zajęciach teoretycznych.Podwodna nawigacja

Kurs specjalistyczny Podwodna nawigacja to szkolenie związane z jedną z najważniejszych umiejętności jakie powinien posiadać nurek. Bowiem umiejętność właściwego nawigowania pod wodą jest nie tylko przyjemnością, ale i znacznym ułatwieniem w większości typów nurkowań. Orientowanie się pod wodą nierozerwalnie związane jest również z zagadnieniem bezpieczeństwa nurkowania, dlatego tak ważne jest aby podczas pobytu pod wodą umieć określać miejsce, w którym się znajdujemy. Ta właśnie wiedza przekazywana jest na kursie, który składa się z trzech nurkowań przeprowadzanych na wodach otwartych oraz z zajęć teoretycznych.

Szkolenie w nawigacji podwodnej zapoznaje z technikami określania odległości, kierunku płynięcia oraz miejsca przebywania pod wodą. Na kursie uzyskujemy wiedzę jak prawidłowo posługiwać się kompasem, jak nawigować przy użyciu znaków naturalnych, jak określać odległość przy pomocy środków dostępnych nam w każdych warunkach.Nurkowanie w suchym skafandrze

Kurs specjalistyczny Nurkowanie w suchym skafandrze jest drogą do rozpoczęcia komfortowych nurkowań w miejscach dotąd niedostępnych dla nurków nie posiadających należytego zabezpieczenia przed zimnem czyli nurkujących w skafandrze mokrym. Wiele z najbardziej fascynujących miejsc nurkowych położonych jest daleko od równika, gdzie temperatura wody jest niska. Nurkowanie w krajach północnych, górskich jeziorach czy na większe głębokości nie byłoby w ogóle możliwe bądź tak przyjemne i wygodne czy tak długie bez suchego skafandra.

Szkolenie obejmuje wiedzę na temat suchych skafandrów związaną w szczególności z ich użytkowaniem, rozwinięcie umiejętności potrzebnych do nurkowania w suchym skafandrze oraz planowanie, organizowanie i przeprowadzanie nurkowań z wykorzystaniem suchego skafandra.
 


Nurkowanie pod lodem

Kurs specjalistyczny PADI Nurkowanie pod lodem jest bezpiecznym wprowadzeniem w ten rodzaj nurkowania, jakże piękny lecz wymagający specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Nurkowanie pod lodem bowiem jest nurkowaniem zaliczanym do tych trudniejszych i wiąże się z użyciem specjalistycznego sprzętu, jak również posiadaniem odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Zajęcia prowadzone podczas kursu Nurkowania pod lodem uczą wszystkiego, co niezbędne do wykonywania takich właśnie nurkowań. Program obejmuje zapoznanie ze specjalistycznym sprzętem, uczy specyficznych zasad sygnalizacji i komunikowania się stosowanych w nurkowaniu z użyciem liny asekuracyjnej oraz technik asekuracji i procedur obsługi lin.
 


Nurkowanie z łodzi

Każdy nurek rekreacyjny w swojej "karierze nurkowej" zetknął się zapewne bądź będzie miał okazję zetknąć się z nurkowaniem z łodzi. Nurkowanie z łodzi ma wiele praktycznych zalet, a ponadto jest bardzo atrakcyjne. Pozwala ono dotrzeć do miejsc nurkowych leżących poza zasięgiem nurkowania z brzegu, a często jest po prostu łatwiejsze niż wchodzenie do wody z brzegu. Gdy warunki nie są dość sprzyjające łódź pozwala na szybkie przemieszczenie się w inne, bardziej dogodne miejsce.

Szkolenie prowadzone na kursie Nurkowanie z łodzi zapoznaje przede wszystkim z planowaniem, organizowaniem, procedurami, technikami oraz potencjalnym ryzykiem nurkowania z łodzi. Podczas zajęć przekazywana jest wiedza dotycząca fachowej terminologii, typów łodzi, choroby morskiej, technik wchodzenia do wody i wychodzenia z niej, żeby wymienić tylko niektóre z tematów szkolenia.

Po ukończeniu kursu ogromna większość uczestników jest zdania, że nurkowanie oraz łódź tworzą doskonałą parę.