Centrum Nurkowe
DIVING EXTREME

Adam Wysoczański

tel. kom. 0 501 622 545
ul. Suchy Las 23
Warszawa

e-mail: info@divingextreme.pl

Solo Scuba Diver

Dlaczego warto jest nurkować zamodzielnie? Ponieważ nabycie takich umiejętności umożliwia samodzielne i bezpieczne nurkowanie w przypadku wystąpienia takiej konieczności.


Cel kursu

Celem kursu SDI - NUREK SAMODZIELNY jest wykazanie korzyści, zagrożeń jak również właściwych procedur podczas samodzielnych nurkowań bez partnera tzw. solo diver. Po ukończeniu kursu uczestnik powinien umieć nurkować samodzielnie oraz bezpiecznie w przypadku wystąpienia takiej konieczności.
 

Wymagania

  • ukończone min. 21 lat
  • posiadanie stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO lub równoważny
  • zalogowane min. 100 nurkowań
  • aktualne badania lekarskie
  • wypełnić formularz dotyczący zdrowia kandydata na kurs
  • wypełnić formularz dotyczący ponoszenia odpowiedzialności przez przyszłego kursanta